Pengurusan PPNJ

Pengurus Besar
Haji Rusmin bin Juwahir P.I.S
Timbalan Pengurus Besar Operasi
Ir Haji Zulkafli bin Mat Rani
Timbalan Pengurus Besar Pentadbiran
Ahmad Rahim bin Senawi
Ketua Bahagian Perladangan & Perundingan
Zaifornoor bin Mahfur
Ketua Bahagian Perkilangan & Perundingan
Zainudin bin Jantan
Ketua Bahagian Penyelidikan & Pembangunan
Junaidah binti Judin
Ketua Bahagian Kewangan
Wan Yusof bin Mohamed
Ketua Bahagian Hartanah dan Pelaburan
Azila binti Dahlan
Ketua Bahagian Perancangan Korporat
Jamaludin bin Ab Kadir
Ketua Bahagian Sosial & Ekonomi Ahli
Haji Mohd Azizi bin Baharom
Ketua Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Fauziah binti Mohd Yusof
Ketua Bahagian Perolehan
Norlia Binti Mat Yussoff
Pengurus Hal Ehwal Korporat
Zulkifli bin Naim
Pengurus Audit Dalam
Najmuddin bin Hashim
Pengurus Sekretariat
Razali bin Salim
Penolong Pengurus Sekreteriat
Mohamed Hud bin Abu Bakar
Penolong Pengurus Pemasaran Komoditi Sawit
Zabedah binti Melan

Pengurusan Syarikat Subsidiari

Peladang Agrochemical Trading Sdn. Bhd.
Yazid bin Azis
Peladang Angkut Sdn. Bhd.
Norzehan Binti Jemain
Peladang Edar Sdn. Bhd.
Samsul Kamal bin Haji Munap
Peladang Southsilk Sdn. Bhd.
Amran bin Bujang
PPNJ Tours & Travel Sdn. Bhd.
Mohd Fariz bin Khalid
PPNJ Poultry & Meat Sdn. Bhd.
Ir Haji Zulkafli bin Mat Rani
Medan Juara Sdn. Bhd.
Mohd Yazid bin Basirun