• Pertubuhan Peladang Negeri Johor
    Proaktif, Inovatif, Komited Dan Profesional Untuk Kesejahteraan Dan Kemajuan Ahli-Ahli Serta Kemajuan Bisnes
    Masuk

Menjadikan PPNJ satu gerakan Pertubuhan Peladang yang dinamik, cekap dan berkesan serta berperanan sebagai entiti perniagaan peladang yang berdaya maju dan berdikari di persada antarabangsa. Visi

Berita Terbaru