• Pertubuhan Peladang Negeri Johor
    Proaktif, Inovatif, Komited Dan Profesional Untuk Kesejahteraan Dan Kemajuan Ahli-Ahli Serta Kemajuan Bisnes
    Masuk

Menjadikan PPNJ satu gerakan Pertubuhan Peladang yang dinamik, cekap dan berkesan serta berperanan sebagai entiti perniagaan peladang yang berdaya maju dan berdikari di persada antarabangsa. Visi

Video PPNJ

Tonton video korporat Pertubuhan Peladang Negeri Johor untuk mendapatkan gambaran mengenai fungsi serta operasi dengan lebih jelas dan terperinci.

Berita Terbaru